ALGEMENE VOORWAARDEN SILOAM BOOTREIZEN

AANSPRAKELIJKHEID
Degene, die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem/haar, ook voor andere deelnemers worden gemaakt.

KOPEN OP AFSTAND
Onze organisatie wijst u erop dat boekingen, die via internet, email, schriftelijk of via de telefoon worden gemaakt en de daaruit voortvloeiende reisovereenkomst(en) definitief zijn. Een zogenaamde “afkoelingsperiode” van 7 dagen zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing op boekingen c.q. reisovereenkomsten.

REISSOM
De gepubliceerde reissom geldt per persoon en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een tweepersoonsbezetting.

Weekendreizen dienen door de deelnemer binnen drie weken na de factuurdatum te worden voldaan, inclusief eventuele toeslag voor het gebruik van een éénpersoonshut.

Weekreizen kunnen in twee termijnen worden voldaan: De eerste termijn binnen drie weken na de factuurdatum, het restant minimaal vier weken voor aanvang van de reis.

ANNULERINGEN
In principe is elke boeking definitief. In de bevestigingsbrief die de deelnemer na de boeking per post ontvangt wordt geadviseerd om een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien men aangeeft niet mee te kunnen wegens dringende redenen, die niet worden vergoed door de annuleringsverzekering, heeft de deelnemer de gelegenheid om iemand anders de reis aan te bieden. De deelnemer zal de organisatie hiervan tijdig op de hoogte stellen.

MINIMUM AANTAL DEELNEMERS
Veel van onze reizen zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers, beneden welke de reizen niet uitgevoerd kunnen worden. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, behoudt de organisatie zich het recht voor om uiterlijk 14 dagen voor vertrek de reis te annuleren. In deze gevallen heeft de deelnemer de keuze tussen een alternatieve reis of de reissom retour (voor zover voldaan).

PREFERENTIES EN DIËTEN
Uw wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar zijn gemaakt worden door onze organisatie zoveel mogelijk gehonoreerd. In sommige gevallen zal de organisatie contact opnemen om de (on)mogelijkheden te bespreken. Wanneer een deelnemer gebonden is aan een dieet is het belangrijk om dit bij de boeking door te geven, zodat kan worden nagegaan of hierin tegemoet kan worden gekomen.

BOEKINGSBEVESTIGING EN BETALING
Na de boeking van de reis ontvangt de deelnemer een bevestiging en een factuur. Indien er sprake is van een aanbetaling, dient de deelnemer deze binnen drie weken na factuurdatum per bankoverschrijving te voldoen, het restant dient uiterlijk vier weken voor aanvangsdatum van de reis te zijn betaald. Lukt dat niet, bijvoorbeeld vanwege een zeer late reservering, dan dient de deelnemer telefonisch contact op te nemen met de organisatie.


BTW
Sinds april 2012, heeft de Belastingdienst een BTW regeling voor reisondernemingen ingevoerd, voor reizen die binnen de EU plaats vinden. Deze BTW is reeds inbegrepen in de reissom.

ROKEN
Het is verboden om aan boord te roken, met uitzondering van het zonnedek. Rokers dienen hier wel rekening te houden met niet-rokers.

VAARPROGRAMMA
In verband met veranderende weersomstandigheden, waterstanden of uit overmacht ontstane situaties, kan de kapitein uit veiligheidsoverwegingen besluiten de route aan te passen. De kapitein doet zijn uiterste best om het schip zo centraal mogelijk aan te meren. Het kan voorkomen dat het schip verder van het centrum ligt. De definitieve aanlegplaats is afhankelijk van de toewijzing van de havenmeester.

TELEFOON EN INTERNET
Tijdens het varen kan het zijn dat de ontvangst van mobiel netwerk beperkt is. In de meeste havens is de ontvangst goed, afhankelijk van uw provider.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Tijdens uw verblijf kan het zijn dat noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden of kunnen er in de directe omgeving van de accommodatie reparaties worden uitgevoerd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

MEDIA

Het kan voorkomen dat er tijdens de reizen of conferenties aan boord beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. De organisatie behoudt zich het recht voor om voornoemde media voor promotie-doeleinden te gebruiken. Om privacy-redenen kan de deelnemer aangeven niet in beeld te willen, de organisatie zal deze wensen respecteren.